Seu electrònica MOLLERUSSA.

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Calendari de dies inhàbils

Informació de la seu electrònica

Calendari i hora oficials

Els serveis de la Seu electrònica estan operatius les 24 hores del dia tots els dies de l'any.

Per a qualsevol tràmit, la data i hora oficial de la Seu electrònica és l'única que tindrà validesa legal, i no la de l'equip des del qual es realitzi el tràmit.

La data i hora oficial de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Mollerussa se sincronitza amb el laboratori del Real Observatorio de la Armada, dipositari del patró de temps associat al laboratori del Centre Espanyol de Metrologia. Per comprovar-la es pot accedir a l'adreça d'internet:

http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/ciencia_observatorio/prefLang_es/06_Hora

Dies hàbils i inhàbils

  • Es consideren dies inhàbils els diumenges i els dies declarats festius (Llei 39/2015, de 1 d'octubre).
  • Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a dissabte sempre i que no siguin festius.
Festes laborals

  • Festes generals
    • Són inhàbils els dies que s'estableixen al calendari oficial de festes laborals per a l'any en curs de la Generalitat de Catalunya.
  • Festes locals
    • 19 de març
    • Tercer divendres del mes de maig de l'any en curs.

Dades de contacte

Ajuntament de Mollerussa
Plaça de l'Ajuntament, 2
Telèfon: 973600713
Municipi: Mollerussa

| © 2024 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per eAtiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas