Seu electrònica MOLLERUSSA

Carpeta ciutadana

Veure els meus tramitis i gestions personals

Dades de contacte

Ajuntament de Mollerussa
Plaça de l'Ajuntament, 2
Telèfon: 973600713
Municipi: Mollerussa

Sol·licitud procés selectiu policia local

Sou a:

Els camps amb un asterisc (*) són obligatoris

Dades del Representant

Dades del Sol·licitant
Dades de la Sol·licitud

DEMANO: Prendre part en les proves selectives indicades i assumeixo el compromís de jurar o prometre la Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya en el termes legalment previstos.

DECLARO RESPONSABLE:

DOCUMENTACIÓ QUE ADJUNTO (marqueu la documentació que presenteu)

Documentació administrativa

Documents justificatius mèrits

Documents Adjunts

Si la sol·licitud es presenta per mitjans electrònics aquesta documentació s'ha d'annexar seguidament, en dos únics documents:

Documents relacionats:

Adjuntar-hi documents

A continuació pot signar digitalment els documents adjunts

Seleccionar documents a signar

Informació de la Sol·licitud

Interoperabilitat entre administracions

Protecció de dades

Notificaciones electrónicas

Centre al que vincular la sol·licitud

| © 2021 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per eAtiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas