Seu electrònica MOLLERUSSA

Carpeta ciutadana

Veure els meus tramitis i gestions personals

Dades de contacte

Ajuntament de Mollerussa
Plaça de l'Ajuntament, 2
Telèfon: 973600713
Municipi: Mollerussa

Sol·licitud procés selectiu coordinador àrea ensenyament

Sou a:

Els camps amb un asterisc (*) són obligatoris

Dades del Representant

Dades del Sol·licitant
Dades de la Sol·licitud

DEMANO: Prendre part en les proves selectives indicades i assumeixo el compromís de jurar o prometre la Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya en el termes legalment previstos.

DECLARO RESPONSABLE:

DOCUMENTACIÓ QUE ADJUNTO (marqueu amb una X la documentació que presenteu)

Documentació administrativa

Documents justificatius mèrits

Documents Adjunts

Si la sol·licitud es presenta per mitjans electrònics aquesta documentació s'ha d'annexar seguidament, en dos únics documents:

Documents relacionats:

Adjuntar-hi documents

A continuació pot signar digitalment els documents adjunts

Seleccionar documents a signar

Informació de la Sol·licitud

Interoperabilitat entre administracions

Protecció de dades

Notificaciones electrónicas

Centre al que vincular la sol·licitud

| © 2021 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per eAtiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas